Vastuu ja merkitys – Tietojärjestelmät tukemaan terveystietojen käytön läpinäkyvyyttä ja resurssiviisautta

Vastuu ja merkitys – Tietojärjestelmät tukemaan terveystietojen käytön läpinäkyvyyttä ja resurssiviisautta

Terveydenhuollon digitalisaation kehitystyön on tuettava potilaan terveydestään tuottamaa tietoa. Potilaan tuottaman tiedon hyödyntäminen hoitopäätöksissä lisää hoidon vaikuttavuutta ja samalla koko järjestelmän rajallisten resurssien viisasta kohdentamista. Samalla...