Miten kertoa ihmisille heidän tietojensa käsittelystä? Miten tiedottamisesta saisi selkeämpää?

DataLit on julkaisuut uuden politiikkasuosituksen, joka koskee SOTE-tietojen käsittelyä ja niistä tiedottamista. Suosittelemme kuvakkeiden käyttöä tiedottamisen tukena havainnollistamaan SOTE-tietojen käsittelyä. Läpinäkyvä henkilötietojen käsittely on EU:n tietosuojasääntelyn perusperiaate. Emmehän voi vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn ellemme tiedä, miten niitä käsitellään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista tiedottaminen on rekisterinpitäjän lainmukainen velvollisuus, joka toteuttaa läpinäkyvyyden periaatetta.

Politiikkasuosituksessa esittelemme ehdotuksen kuvakkeiksi ja avaamme tiedottamisvelvollisuuden sisältöä. Kuvakkeilla voidaan havainnollistaa sekä rekisterinpitäjän velvollisuuksia että rekisteröidyn oikeuksia.

Kuvakkeiden käytön ja henkilötietojen käsittelyn lainsäädännöllistä pohjaa avataan tarkemmin Valkoisessa paperissa.

Voit myös ladata laatimamme kuvakkeet ja niihen liittyvän ohjeistuksen

Lue lisää: www.datalit.fi/tietosuojakuvakkeet