Julkinen sektori datan hyödyntäjänä

Työpaketissa keskitytään datan ja tekoälymallien käyttöön julkisen sektorin sosiaali- ja terveysalan päätöksenteossa. Tutkimuksen kohteena ovat toisaalta nykyiset käytännöt ja kehityshankkeet ja toisaalta niiden institutionaaliset ja yhteiskunnalliset sidokset ja vaikutukset. Yhtenä lähtökohtana on tutkia ja arvioida muiden kuin yksilön profilointiin tähtäävien työkalujen ja mallien hyödyntämismahdollisuuksia päätöksenteossa. Työpaketti tarkastelee myös kuinka dataa ja tekoälymalleja voidaan käyttää marginaalisten ryhmien aseman parantamiseen, hallinnon läpinäkyvyyden lisäämiseen ja poliittisten keskustelujen asiasisällön vahvistamiseen.

Teeman yhteyshenkilö

Marja Alastalo

Yliopistonlehtori 

Sosiologia, Itä-Suomen yliopisto

marja.alastalo@uef.fi 

Linkki tutkijaprofiiliin

Kirjoituksia tästä teemasta

Synteettinen data yhteiskunnassa

Synteettinen data yhteiskunnassa

Synteettinen data yhteiskunnassa – Voiko väestöä simuloida?  Keskustelutilaisuus maanantaina 9.10. klo 13-15 Tiedekulmassa Linkki keskustelun tallenteeseen Mitä on synteettinen data?  Synteettinen data tarkoittaa keinotekoisesti luotua dataa - eli vaihtoehtoa...

lue lisää
Politiikkasuositus tietosuojakuvakkeista

Politiikkasuositus tietosuojakuvakkeista

Miten kertoa ihmisille heidän tietojensa käsittelystä? Miten tiedottamisesta saisi selkeämpää? DataLit on julkaisuut uuden politiikkasuosituksen, joka koskee SOTE-tietojen käsittelyä ja niistä tiedottamista. Suosittelemme kuvakkeiden käyttöä tiedottamisen tukena...

lue lisää
Save the date: Data Paradoxes

Save the date: Data Paradoxes

Lecture by Klaus Høyer 13.4.2023 klo 14:00     Data Paradoxes: The Politics of Intensified Data Sourcing in Contemporary Healthcare ABSTRACT In contemporary healthcare, everybody seems to want more data, of higher quality, on more people, and to use this...

lue lisää
Video lecture: From gold mine to a well-oiled machine

Video lecture: From gold mine to a well-oiled machine

https://www.youtube.com/watch?v=rkokqRkVA2s&ab_channel=ResearchPlatformGovernanceofDigitalPractices Heta Tarkkala: Reflections on making welfare state data a profitable resource in Finland This lecture with the full title "From gold mine to a well-oiled machine:...

lue lisää
Yhteiskunnallisesti kestävä tekoäly

Yhteiskunnallisesti kestävä tekoäly

Petri Ylikoski, professori, Helsingin yliopisto 1. Mistä on kyse? Yhteiskunnallisen kestävyyden käsite on laaja ja pitää sisällään suuren joukon yhteiskunnallisia arvoja ja tavoitteita. Käsitteen merkitys on laajentunut jatkuvasti, ja nykyään sen alle kuuluvat muun...

lue lisää
Puhutko dataa?

Puhutko dataa?

Tiedekulma järjestää ohjelmasarjan Ihmisten tekoäly 21.-30.9.2021, joka koostuu neljästä livestriimistä. DataLitistä keskusteluun osallistuvat Antti Honkela, Anna-Mari Rusanen, Karoliina Snell ja Petri Ylikoski kahdessa eri sessiossa: Kenen tekoäly? 21.9. klo 17 Miten...

lue lisää

Teeman tieteelliset julkaisut

Choroszewicz M and Alastalo M (2021) "Organisational and Professional Hierarchies in a Data Management System: Public–Private Collaborative Building of Public Healthcare and Social Services in Finland". Information, Communication & Society.

Snell K, Tarkkala H, Tupasela A. (2022) A solidarity paradox – welfare state data in global health data economy. Health.

Choroszewicz, M. (2022) Emotional labour in the collaborative data practices of repurposing healthcare data and building data technologies. Big Data & Society 9(1), 1-12.

Alastalo M., Parviainen J. & Choroszewicz M. (2022) Tekoälyteknologian kotoistaminen julkisiin palveluihin : Tapaus Espoon tekoälykokeilu. Yhteiskuntapolitiikka 87:3, 285-296.

Alastalo M and Helén I. (2022) A code for care and control: The PIN as an operator of interoperability in the Nordic welfare state. History of the Human Sciences. 2022;35(1):242-265.

Ustek-Spilda F. & Alastalo M. (2020) Software-Sorted Exclusion of Asylum Seekers in Norway and Finland. Global Perspectives 11 May 2020; 1 (1): 12978.