Läpinäkyvä SOTE-tietojen käsittely ja kuvakkeilla tiedottaminen

Läpinäkyvä henkilötietojen käsittely on EU:n tietosuojasääntelyn perusperiaate. Emme voi vaikuttaa henkilötietojen käsittelyyn ellemme tiedä, miten niitä käsitellään. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista tiedottaminen on rekisterinpitäjän lainmukainen velvollisuus, joka toteuttaa läpinäkyvyyden periaatetta.

Näillä sivuilla esittelemme ehdotuksen kuvakkeiksi ja avaamme tiedottamisvelvollisuuden sisältöä. Kuvakkeilla voidaan havainnollistaa sekä rekisterinpitäjän velvollisuuksia että rekisteröidyn oikeuksia.

Voit lukea lyhyen politiikkasuosituksen tai pidemmän teemaa taustoittavan valkoisen paperin. Lisäksi voit ladata laatimamme tietosuojakuvakkkeet.

Tietosuojakuvakkeet on 18 kuvakkeen, otsikon, kuvauksen, numeroinnin ja värikategorian kokonaisuus, joka kattaa Yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimat kohdat ja rekisteröidyn oikeuksista tiedottamisen. Kuvakkeet eivät yksin riitä vaan niitä tulee käyttää yhdessä vähintään otsikon kanssa, mielellään otsikon ja kuvauksen kanssa saavutettavuuden ja ymmärrettävyyden takaamiseksi. Ladattavat kuvakkeet ovat zip-kansiossa ja ne tulevat ai., svg. ja png. -muodoissa

Kuvakkeet on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä

Voit myös ladata erilliset ohjeet pdf-tiedostona kuvakkeiden käytölle.

Politiikkasuosituksen ja valkoisen paperin ovat kirjoittaneet Marjut Salokannel ja Eveliina Ignatius.

Kuvakkeet on laatinut Teppo Vesikukka.

1. Tiedottamisen on oltava selkeää, saavutettavaa ja ymmärrettävää. Rekisterinpitäjillä on myös velvollisuus helpottaa rekisteröityjen lain mukaisten oikeuksien käyttöä.
2. SOTE-sektorilla keskeisiä rekisterinpitäjiä ovat hyvinvointialueet. Läpinäkyvyysvaatimukset ja niihin keskeisesti liittyvä tiedottaminen kuuluvat hyvinvointialueiden vastuulle.
3. EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa mahdollistetaan tiedottamisen havainnollistaminen visuaalisten, vakiomuotoisten kuvakkeiden avulla. Kirjallisen tiedottamisen yhdistäminen eri henkilötietojen käsittelytarkoituksia kuvaaviin kuvakkeisiin mahdollistaa myös sen, että tiedottamisessa voidaan paremmin huomioida eri henkilöryhmien tarpeet ja tiedottamisen saavutettavuus.