Tervetuloa DataLit -tutkimusprojektin ja Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran järjestämään keskustelutilaisuuteen

Keskiviikko 17.5.2023 klo 13.00-15.00
Tiedekulma Stage, Yliopistonkatu 4, Helsinki.  Tapahtuman linkki

Linkki verkkolähetykseen:  https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?eventId=234666301 

Tietosuoja ja muut perusoikeutemme tietoyhteiskunnassa?

Henkilötietojen suojasta tuli perusoikeus yksityisyyden suojan rinnalle EU:n perusoikeuskirjan myötä. EU:n tietosuoja-asetus ja sitä täydentävä kansallinen tietosuojalaki täsmentävät henkilötietojen suojaa sekä vahvistavat tiedollista itsemääräämisoikeutta. Henkilötietojen suoja on kuitenkin sovitettava yhteen muiden perusoikeuksien, kuten sananvapauden ja julkisuuden, sekä turvallisuuden ja muiden tärkeiden yhteiskunnallisten intressien kanssa

Datalit -tutkimusprojektin ja Suomen valtiosääntöoikeudellisen seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa eturivin tietosuoja- ja perusoikeusasiantuntijat pohtivat muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten tietosuojasääntelyn ja tiedollisen itsemääräämisoikeuden vahvistuminen haastavat käsityksiämme perusoikeuksista ja niiden keskinäissuhteista? Mikä on henkilötietojen ja yksityiselämän suojan suhde muihin perusoikeuksiin nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa? Mitä haasteita digitalisaatio, informaatioteknologia sekä turvallisuusympäristön muutokset merkitsevät tietosuojalle ja muille perusoikeuksillemme?

Ohjelma: 

13:00 Tervetuloa ja tilaisuuden avaus

 • Paneelin puheenjohtaja professori Tuomas Ojanen avaa tilaisuuden
 • Paneelikeskustelun alustus: emeritusprofessori Olli Mäenpää
  • Tietosuoja vs. Julkisuus

13.20 Panelistien esittelyt

 • Varapuheenjohtaja Elias Aarnio, Effi ry
 • Tutkimusjohtaja, dosentti Marjut Salokannel Helsingin yliopisto
 • Professori Susanna Lindroos-Hovinheimo, Helsingin yliopisto
 • Valiokuntaneuvos Mikael Koillinen
 • Tietosuojavaltuutettu Anu Talus

13.40–14.20 Paneelikeskustelu

 • Puheenjohtaja moderoi keskustelua

14.20 Yleisökysymykset ja keskustelua

 • Puheenjohtaja avaa yleisölle mahdollisuuden esittää kysymyksiä panelisteille
 • Aikarajojen puitteissa huomioidaan myös chatin kautta tulevat kysymykset

14.50 Loppusanat ja tilaisuuden päätös

 • Paneelin puheenjohtaja kokoaa lyhyesti keskustelun pääkohdat
 • Tilaisuuden päätös