Oikeudelliset ja eettiset vaatimukset datan käytölle

Uudistuvat ja monimutkaiset säännökset tuottavat datan käyttäjille ja hallinnoijille jatkuvia haasteita. Tässä työpaketissa keskitytään erittelemään keskeisiä datan hallintaan ja datalukutaitoon liittyviä käsitteitä kuten yksityisyys, läpinäkyvyys, reiluus ja ymmärrettävyys ja kuinka ne näyttäytyvät eri konteksteissa (esim. lainsäädäntöteksteissä, strategioissa tai tieteellisissä keskusteluissa) ja avaamaan lakien tulkinnassa ilmeneviä solmukohtia. Tässä työpaketissa tietojenkäsittelytieteet tuovat tietoa teknisistä mahdollisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta eettisiin ja oikeudelliseen sääntelyyn. Työpaketissa tutkitaan myös julkisen sektorin datavarantojen käytön läpinäkyvyyttä, muun muassa tutkimalla tekoälyn käyttöä sote -tietojen hyödyntämisessä.

Teeman yhteyshenkilö

Marjut Salokannel

Tutkimusjohtaja

Oikeustiede

Helsingin Yliopisto

marjut.salokannel@helsinki.fi

Linkki tutkijaprofiiliin

Kirjoituksia tästä teemasta

DataLit & PROSHADE ATK-päivillä 27.-29.5.2024

DataLit & PROSHADE ATK-päivillä 27.-29.5.2024

Vastuu ja merkitys – Tietojärjestelmät tukemaan terveystietojen käytön läpinäkyvyyttä ja resurssiviisautta Kiinnostaako sinua tietää mitä on resurssiviisaus tietojärjestelmissä tai kuinka potilaan tuottamaa tietoa tulisi hyödyntää terveydenhuollossa? Tai kenties...

lue lisää
Synteettinen data yhteiskunnassa

Synteettinen data yhteiskunnassa

Synteettinen data yhteiskunnassa – Voiko väestöä simuloida?  Keskustelutilaisuus maanantaina 9.10. klo 13-15 Tiedekulmassa Linkki keskustelun tallenteeseen Mitä on synteettinen data?  Synteettinen data tarkoittaa keinotekoisesti luotua dataa - eli vaihtoehtoa...

lue lisää
Politiikkasuositus tietosuojakuvakkeista

Politiikkasuositus tietosuojakuvakkeista

Miten kertoa ihmisille heidän tietojensa käsittelystä? Miten tiedottamisesta saisi selkeämpää? DataLit on julkaisuut uuden politiikkasuosituksen, joka koskee SOTE-tietojen käsittelyä ja niistä tiedottamista. Suosittelemme kuvakkeiden käyttöä tiedottamisen tukena...

lue lisää
Save the date: Data Paradoxes

Save the date: Data Paradoxes

Lecture by Klaus Høyer 13.4.2023 klo 14:00     Data Paradoxes: The Politics of Intensified Data Sourcing in Contemporary Healthcare ABSTRACT In contemporary healthcare, everybody seems to want more data, of higher quality, on more people, and to use this...

lue lisää
Video lecture: From gold mine to a well-oiled machine

Video lecture: From gold mine to a well-oiled machine

https://www.youtube.com/watch?v=rkokqRkVA2s&ab_channel=ResearchPlatformGovernanceofDigitalPractices Heta Tarkkala: Reflections on making welfare state data a profitable resource in Finland This lecture with the full title "From gold mine to a well-oiled machine:...

lue lisää
Yhteiskunnallisesti kestävä tekoäly

Yhteiskunnallisesti kestävä tekoäly

Petri Ylikoski, professori, Helsingin yliopisto 1. Mistä on kyse? Yhteiskunnallisen kestävyyden käsite on laaja ja pitää sisällään suuren joukon yhteiskunnallisia arvoja ja tavoitteita. Käsitteen merkitys on laajentunut jatkuvasti, ja nykyään sen alle kuuluvat muun...

lue lisää

Teeman tieteelliset julkaisut

Tarkkala H, Snell K, (2022) ‘The window of opportunity is closing’—advocating urgency and unity. Humanities &Social Sciences Communications

Snell, Karoliina (2020) Henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen oikeutukset: Onko vihdoin aika keskustella ehdoista ja rajoista? Tiedepolitiikka 45(4): 16-21.

Snell K, Tarkkala H, Tupasela A. (2022) A solidarity paradox – welfare state data in global health data economy. Health.