Oikeudelliset ja eettiset vaatimukset datan käytölle

Uudistuvat ja monimutkaiset säännökset tuottavat datan käyttäjille ja hallinnoijille jatkuvia haasteita. Tässä työpaketissa keskitytään erittelemään keskeisiä datan hallintaan ja datalukutaitoon liittyviä käsitteitä kuten yksityisyys, läpinäkyvyys, reiluus ja ymmärrettävyys ja kuinka ne näyttäytyvät eri konteksteissa (esim. lainsäädäntöteksteissä, strategioissa tai tieteellisissä keskusteluissa) ja avaamaan lakien tulkinnassa ilmeneviä solmukohtia. Tässä työpaketissa tietojenkäsittelytieteet tuovat tietoa teknisistä mahdollisuuksista ja niiden yhteensovittamisesta eettisiin ja oikeudelliseen sääntelyyn. Työpaketissa tutkitaan myös julkisen sektorin datavarantojen käytön läpinäkyvyyttä, muun muassa tutkimalla tekoälyn käyttöä sote -tietojen hyödyntämisessä.

Teeman yhteyshenkilö

Marjut Salokannel

Tutkimusjohtaja

Oikeustiede

Helsingin Yliopisto

marjut.salokannel@helsinki.fi

Linkki tutkijaprofiiliin

Kirjoituksia tästä teemasta

Puhutko dataa?

Puhutko dataa?

Tiedekulma järjestää ohjelmasarjan Ihmisten tekoäly 21.-30.9.2021, joka koostuu neljästä livestriimistä. DataLitistä keskusteluun osallistuvat Antti Honkela, Anna-Mari Rusanen, Karoliina Snell ja Petri Ylikoski kahdessa eri sessiossa: Kenen tekoäly? 21.9. klo 17 Miten...

lue lisää

Teeman tieteelliset julkaisut

Snell, Karoliina (2020) Henkilökohtaisten terveystietojen hyödyntämisen oikeutukset: Onko vihdoin aika keskustella ehdoista ja rajoista? Tiedepolitiikka 45(4): 16-21.